Sopimusehdot

Voimassa 03.10.2017 alkaen.

Yleistä

Tätä sopimusehtoa sovelletaan asiakkaan (kuluttajan, yrityksen tai yhteisön) ja Tmi Tiia Konttinen (yritys) välisessä kaupankäynnissä.

Yritys myy valmistamiaan digitaalisia tuotteita sekä suosittelee muiden yritysten ja yrittäjien tuotteita (digitaalisia ja ei-digitaalisia).

Tuotteiden maksuliikenne kulkee joko Checkout.fi tai Holvi.fi palvelujen kautta. Laskutus on mahdollista henkilökohtaisissa valmennuksissa.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen tai palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin.

Sopimus voidaan päättää milloin tahansa, ilman etukäteisilmoitusta. Tuotteilla olevat palautusoikeudet ovat tuotekohtaisia.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännölliset muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista.

Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, tiiakonttinen.fi sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot tuotteiden palautuksiin ellei tuotteen kohdalla ole muuta mainittu. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistaa, kuka tuotteen on valmistanut ja/tai myynyt ja ottaa kyseiseen tahoon yhteyttä ennen palautuksen tekemistä.

Asiakasreklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen valmistajaan ja/tai myyjään (esimerkiksi verkkokauppa). Asiakasreklamaatiot, jotka lähetetään yritykselle, käsitellään viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Heti käyttöön saatavilla digitaalisilla tuotteilla (e-kirjat, verkkovalmennukset, webinaarit) ei ole kuluttajasuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(http://www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.

Lisätietoja:
Vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi (pdf)